Archív článkov

Týždeň vedy a techniky 2013 na Slovensku

05.11.2013 16:34
Združenie Celim SLOVAKIA vám dáva do pozornosti prezentačné podujatie Týždňa vedy a techniky 2013, ktoré sa bude konať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Jeho súčasťou je aj prezentácia Veda netradične – interaktívne vedecké prezentácie...
>>

Prijatie nových členov združenia

16.07.2013 12:09
Dňa 15.7.2013 bola doterajšími členmi združenia CELIM Slovakia schválená účtovná závierka za rok 2012 a rovnako boli schválení noví členovia združenia na základe odporúčania Správnej rady združenia. Novoprijatými členmi združenia sú Ekowatt s.r.o a Ecoland s.r.o., ktorí prispejú k rozvoju...
>>

Združenia CELIM držiteľom certifikátu ISO 9001:2008

23.01.2012 16:41
CELIM Slovakia hrdo oznamuje, že od decembra 2011 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008, čo zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov. Združenie tým potvrdilo snahu o neustále zlepšovanie kvality jej výstupov v oblasti certifikátu „Výskum a vývoj v oblasti...
>>

TeReGeo: Projekt úspešne ukončený

27.10.2011 14:36
Dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnilo záverečné stretnutie k projektu TeReGeo. Na základe predchádzajúceho výskumu boli prezentované technologické výsledky projektu. Hlavným záverom, ku ktorému dospel výskumný tím je fakt, že vysoko energetická elektrická plazma spĺňa požiadavky pre rozrušovanie...
>>

Výskumní pracovníci sa snažia maximalizovať výstupnú energiu generátora

11.07.2011 14:26
Výskumní pracovníci uskutočnili merania na generátore plazmy dôležitých charakteristík plazmatrónu, ďalej V-A charakteristík, uskutočňovali spektrálne analýzy, skúmali vlastnosti plazmy a vykonali merania interakcie plazmy s horninou. Tieto merania boli robené za účelom deterministickej...
>>

Vďaka cezhraničnej spolupráci vznikol unikátny generátor plazmy

01.04.2011 12:25
V rámci projektu cezhraničnej Slovensko-Rakúskej spolupráce bol vytvorený skúšobný model generátora plazmy s riadením tlaku a množstva vháňanej pary. Tento skúšobný model bol zostrojený na základe konštrukčného návrhu optimalizovaného simuláciou metódou konečných prvkov. V prvom priblížení bola...
>>

TeReGeo: Popri cyklotrasách a obnove mostov sa financuje i výskum plazmy

14.01.2011 03:59
Článok TeReGeo: Popri cyklotrasách a obnove mostov sa financuje i výskum plazmy vyšiel na portále energia.sk. Autor článku ponúka aj videorozhovor s predsedom predstavenstva združenia CELIM Slovakia Ing. Ivanom Kočišom, Csc. Ing. Kočiš v rozhovore informuje, že elektrická plazma má najlešie...
>>

Využitie elektrickej plazmy je najúčinnejšia metóda pri realizácii hĺbkových vrtov

05.01.2011 17:02
Využitie elektrickej plazmy je najúčinnejšia metóda pri realizácii hĺbkových vrtov Výskumom novej technológie hĺbkového vŕtania, fyzikálnych procesov koncentrácie účinku mikrodetonačného a plazmodetonačného prúdu materiálu a plynov na horninu a modelovaním procesu pôsobenia mikrodetonátorov sa...
>>

Záznamy: 11 - 18 zo 18

<< 1 | 2

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.