Napíšte nám

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o verejne dostupné výsledky z projektov implementovaných združením CELIM Slovakia.

Z dôvodu výskytu neúmerne vysokých dátových tokov do Ázie sme boli nútení zaviesť registračný formulár. Po jeho vyplnení Vás budeme do niekoľkých dní kontaktovať a zašleme Vám požadované informácie.

Vyplnením týchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov uvedených v registračnom formulári združenia CELIM Slovakia prostredníctvom stránky www.celim.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem môžu patriť do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely šírenia verejne dostupných výsledkov projektov združenia CELIM Slovakia. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.