Centrum Excelentnosti sme prezentovali aj na Európskej noci výskumníkov 2017 / Presentation of the Centre of Excellence at the European Researchers’ Night 2017

29.09.2017 13:16

Na Európskej noci výskumníkov prezentoval výsledky výskumu celého konzorcia v rámci projektu Centra excelentnosti Prijímateľ GA Drilling, a.s. Laická, ako aj odborná verejnosť mala možnosť získať informácie nielen o výsledkoch projektu, ale aj o jeho pokračovaní vo fáze udržateľnosti.

 

During the European Researchers’ Night the beneficiary GA Drilling has presented the research of consortium participating in project Centre of Excellence. General public and also professionals had a chance to get information not only about the results of the project, but also about its continuation during the sustainability phase.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.