Doktorandka z fyziky realizuje výskum v laboratóriách Centra excelentnosti / PhD. Student of Physics Making Research in Laboratories of the Centre of Excellence

18.07.2018 13:15

Slavomíra Štefková je doktorandkou v odbore fyzika na Imperial College London. Od júla aktívne spolupracuje s expertmi Centra excelentnosti a využíva špičkové infraštruktúrne vybavenie pri práci na svojom školskom projekte. Spoluprácu si pochvaľuje: „Laboratóriá sú naozaj špičkovo vybavené, majú svetovú úroveň.“

 

Slavomira Stefkova is a PhD. student of physics at Imperial College London. She started to actively cooperate with experts from Centre of Excellence from July and is using excellent infrastructure for work on her university project. She commends the cooperation: “Laboratories are really top-class, they can be compared to the best in the world..”

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.