Európska noc výskumníkov 2016 / European Researchers’ Night 2016

30.09.2016 15:15

Počas európskeho festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 v Bratislave prezentoval výskum realizovaný v rámci projektu Centra excelentnosti za celé konzorcium Prijímateľ GA Drilling, a.s. Prezentačný stánok si získal pozornosť mnohých ľudí z laickej, ako aj odbornej verejnosti.

 

During the European festival of science European Researchers’ Night 2016 in Bratislava GA Drilling company presented the research conducted by whole consortium within the project Centre of Excellence. Presentation stand gained a lot of attention of laypeople, as well as professional public.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.