Najväčší festival vedy opäť odkryl nenápadný pôvab plazmy / The Greatest Festival of Science Unveiled a Discreet Charm of Plasma Again

28.09.2018 16:31

Na Európskej noci výskumníkov prezentoval výsledky výskumu v rámci projektu Centra excelentnosti Prijímateľ GA Drilling, a.s. Verejnosť i profesionálna komunita mala možnosť dozvedieť sa informácie o nových poznatkoch z oblasti generovania plazmy a aditívnej tvorby štruktúr. Mnohí odborníci, ale aj deti kládli náročné otázky, na ktoré sa im snažili odpovedať aj riešitelia zapojení do projektu.

 

During the European Researchers’ Night results of project´s research from the project Centre of Excellence were presented by beneficiary GA Drilling. People from public and professional community had the chance to get information about new knowledge from the area of plasma generation and additive structure formation. Many professionals, but also children asked hard questions and researchers involved in the project tried to give them the best answers.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.