Návšteva zo sveta čistých technológií a Singularity University / Visit from Clean-Tech World and from Singularity University

27.02.2017 15:40

Bolo pre nás potešením privítať dnes významných hostí z clean-tech sveta a zo Singularity University, ktorí pri svojej návšteve Bratislavy prijali pozvanie a zavítali aj do priestorov Centra excelentnosti, kde sme im prezentovali výsledky výskumu plazmového spracovania materiálov a aditívnej tvorby štruktúr. Cez ochranné okuliare si pozreli experiment, pri ktorom došlo k interakcii plazmy so vzorkou horniny a podľa fotky je vidieť, že sa im to páčilo!

We were pleased to welcome important guests from clean-tech world and Singularity University, who during their visit of Bratislava accepted the invitation and came to our premises of the Centre of Excellence, where we presented outcomes of our research of plasma processing of materials and additive structure formation. Through safety goggles they had a chance to watch the experiment of interaction of plasma with rock sample. The photo documents they really enjoyed it!

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.