Prezentácia realizovaného výskumu pre študentov STU / Presenting of Research for Students of Technology University

23.03.2018 12:19

Študenti FEI STU BA sa dnes zastavili v špičkových laboratóriách vybudovaných v rámci projektu Centra excelentnosti, kde sa zaujímali hlavne o možnosti využitia tejto infraštruktúry pre ich nápady v rámci školských výskumných projektov. O projektovom výskume a jeho výsledkov diskutovali priamo so zapojenými riešiteľmi.

 

Students of The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology visited today the excellent laboratories created within the project of Centre of Excellence, where they were interested in using the equipment for realization of their ideas within school research projects. They discussed about the projects research and its outputs directly with the involved researchers from the project.

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.