Prijatie nových členov združenia

16.07.2013 12:09

Dňa 15.7.2013 bola doterajšími členmi združenia CELIM Slovakia schválená účtovná závierka za rok 2012 a rovnako boli schválení noví členovia združenia na základe odporúčania Správnej rady združenia. Novoprijatými členmi združenia sú Ekowatt s.r.o a Ecoland s.r.o., ktorí prispejú k rozvoju výskumno-vývojových aktivít združenia, ako aj rozvoju jeho infraštruktúrnych kapacít.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.