STUBA Green Team v laboratóriách Centra excelentnosti / STUBA Green Team in Labs of the Centre of Excellence

22.03.2018 15:11

Radi pomáhame neziskovým študentským organizáciám, ktoré sa zapájajú do výskumných a vývojových projektov. Študentský tím pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Stuba Green Team je jedným z nich. V rámci laboratórií Centra excelentnosti sme im umožnili testovať súčiastky potrebné na výrobu auta na špičkovej prístrojovej infraštruktúre. Tešíme sa z nadšencov aj v našich radoch, ktorí tímom pomáhajú.

 

We like to help non-profit student organizations involved in research and development activities. Student team STUBA Green Team at the Slovak Technical University in Bratislava is one of them. In the laboratories of Centre of Excellence we allowed them to test components for their formula with the excellent research infrastructure. We enjoy having enthusiasts among our colleagues, who help the teams.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.