TeReGeo: Projekt úspešne ukončený

27.10.2011 14:36

Dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnilo záverečné stretnutie k projektu TeReGeo. Na základe predchádzajúceho výskumu boli prezentované technologické výsledky projektu. Hlavným záverom, ku ktorému dospel výskumný tím je fakt, že vysoko energetická elektrická plazma spĺňa požiadavky pre rozrušovanie hornín v hlbokých vrtoch. Kinetická energia prúdu a elektrickej energie v tepelnej plazmy v pulznom režime niekoľkonásobne prevyšuje pevnosť materiálu horniny a spôsobí jeho rozpad. Viac o technologických výsledkoch projektu je možné sa dozvedieť v sekcii Výskum. Účastníci z oboch príhrančných regiónov vysoko oceňujú kvalitu výstupov projektu a tešia sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá vzišla z projektu. Výskumné organizácie alebo spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o výsledky projektu môžu o ne požiadať na kontaktných adresách združenia CELIM.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.