Vďaka cezhraničnej spolupráci vznikol unikátny generátor plazmy

01.04.2011 12:25

V rámci projektu cezhraničnej Slovensko-Rakúskej spolupráce bol vytvorený skúšobný model generátora plazmy s riadením tlaku a množstva vháňanej pary. Tento skúšobný model bol zostrojený na základe konštrukčného návrhu optimalizovaného simuláciou metódou konečných prvkov. V prvom priblížení bola na tvorbu pary pre zariadenie použitá vodou nasiakavú hmota, ktorá vytvárala zásobník pary a plazmatická fakľa si pri horení vytváraním podtlaku samoregulovala prívod pary. Vzhľadom na objemovú náročnosť použitia tohto systému v geotermálnych vrtoch výskumní pracovníci Geothermal Anywhere v spolupráci s Viedenskou Univerzitou vyrobili prototyp zariadenia regulujúceho paru. Toto unikátne zariadenie generátora plazmy ďalej slúži na optimalizáciu a testovanie.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.