Výskumní pracovníci sa snažia maximalizovať výstupnú energiu generátora

11.07.2011 14:26

Výskumní pracovníci uskutočnili merania na generátore plazmy dôležitých charakteristík plazmatrónu, ďalej V-A charakteristík, uskutočňovali spektrálne analýzy, skúmali vlastnosti plazmy a vykonali merania interakcie plazmy s horninou. Tieto merania boli robené za účelom deterministickej kvantifikácie energie a jej účinnosti na proces rozrušovania. Účinnosť procesu rozrušovania je závislá od účinnosti premeny energie z elektrického oblúka do plazmy, jej efektívne vynesenie z tela plazmatrónu, previazanie s taveninou a natavenie na teplotu potrebnú k dezintegrácii horniny. Takto kalkulovaná efektivita procesu je na úrovni 40 percent a v súčasnosti sa overuje v laboratóriu. Energetická náročnosť celého procesu určuje rýchlosť a efektivitu procesu vŕtania, keďže maximálny výkon zariadenia je daný možnosťou kompaktácie zdrojov energie v danom priemere vrtu. Z tohto dôvodu výskumní pracovníci pracovali na maximalizácie výstupnej energie a previazanie tejto energie do horniny.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.