Využitie elektrickej plazmy je najúčinnejšia metóda pri realizácii hĺbkových vrtov

05.01.2011 17:02

Využitie elektrickej plazmy je najúčinnejšia metóda pri realizácii hĺbkových vrtov

Výskumom novej technológie hĺbkového vŕtania, fyzikálnych procesov koncentrácie účinku mikrodetonačného a plazmodetonačného prúdu materiálu a plynov na horninu a modelovaním procesu pôsobenia mikrodetonátorov sa počas 24 mesiacov zaoberajú výskumné tímy záujmového združenia právnických osôb CELIM Slovakia a rakúskeho partnera Technickej Univerzity Viedeň. Projekt TeReGeo je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013.

Cezhraničné expertné tímy sa v prvej fáze zaoberali analýzou alternatívnych technologických riešení hĺbkového vŕtania. Podkladom na vyhodnotenie jednotlivých technológií boli precízne simulácie parciálnych fyzikálnych javov. Pre vyhodnotenie je dôležité, aby energetický tok bol dostatočný na kontinuálne rozrušovanie horniny a navyše musí byť konceptuálne riešiteľný spôsob privedenia energie do hĺbok až 10 km. Z technológií vysokotlakového vodného lúča, elektroiskrového obrábania, vysokonapäťového výboja, mikrovlného žiarenia, chemickej plazmy, laseru a detonačných technológií práve technológia vysokoenergetickej elektrickej termálnej plazmy spĺňa uvedené požiadavky najlepšie. Navyše kinetický energetický tok a termálna energia plazmy v pulznom režime je až rádovo prevyšujúca minimálnu energiu potrebnú na rozrušenie horniny.

V súčasnosti sa posilnený vedecký tím zaoberá výskumom vysokoenergetickej elektrickej termálnej plazmy. Realizovateľnosť technológie dokladajú experimenty, podané patenty, medzinárodné spolupráce a ďalšie rozbiehajúce sa európske projekty.

EUROPEAN UNION

European Regional

Development Fund

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.