Základné údaje o združení

Pôsobnosť záujmového združenia CELIM Slovakia siaha do roku 2006, pričom niektorí súčasní členovia sa vo výskume a vývoji na území SR pohybujú už oveľa dlhšie. Združenie bolo založené spoločne s rakúskou organizáciou zameranou na vzdelávanie ETRI (Burgenland) a združením RPIC Malacky zameraným na rozvoj projektov pre podporu malého a stredného podnikania v regióne Záhoria. V súčasnosti je členom združenia aj spoločnosť Geothermal Anywhere, a.s.

Združenie je v štádiu rastu a v súčasnosti má už siedmich zamestnancov, ktorých pracovné zaradenie je v oblasti výskumu a vývoja a zúčastňujú sa cezhraničného strategického projektu z oblasti dezintegrácie tvrdých materiálov (hornín) a hĺbkovej geotermálnej energetiky TeReGeo financovaného z Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IVA.

Združenie a jeho zakladajúci členovia majú bohaté skúsenosti s realizáciou donorských projektov z rôznym finančným objemom.

Združenie a jeho členovia majú bohaté skúsenosti s riadením a manažovaním projektov, pričom používajú len jednoznačné procedúry a inštitucionálne štruktúry. Členovia projektového tímu majú dlhoročné a bohaté skúsenosti z riešenej problematiky.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.