Projekt Špičková infraštruktúra

Investícia do špičkovej prístrojovej infraštruktúry výskumu a vývoja pre aplikovaný výskum vysoko inovatívnej technológie pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov

Dňa 01.01.2014 sa úspešne začala realizácia projektu " Investícia do špičkovej prístrojovej infraštruktúry výskumu a vývoja pre aplikovaný výskum vysoko inovatívnej technológie pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov," vďaka podpore od Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a vďaka podpore od Európskej únie od Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja hĺbkového vŕtania s cieľom zvýšiť efektívnu spoluprácu združenia CELIM Slovakia s výskumnými inštitúciami. Dĺžka projektu je naplánovaná na 12 mesiacov, čo je optimálny čas na dosiahnutie zvoleného cieľa.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít.

Výsledky tohto projektu sú voľne šíriteľné a sú verejne dostupné po kliknutí tu. Taktiež sú výsledky priebežne publikované aj v odborných vedeckých periodikách.


 

Verejné obstarávanie:

03.01.2014 - Zverejnenie súťažných podkladov podľa § 49a ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Súťažné podklady nájdete tu

20.02.2014 - Oznámenie termínu konania otvárania ponúk časť Ostatné k zákazke Špičková prístrojová infraštruktúra pre aplikovaný výskum technológie
pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov podľa § 41 ods. 1 zákona o verejném obstarávaní

Podrobnejšie informácie nájdete tu

20.02.2014 - Odôvodnenie nezrušenia verejnej súťaže podľa § 46 ods. 2 zákona o verejném obstarávaní

Podrobnejšie informácie nájdete tu

03.03.2014 - Oznámenie termínu konania otvárania ponúk časť Kritériá k zákazke Špičková prístrojová infraštruktúra pre aplikovaný výskum technológie
pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov podľa § 41 ods. 1 zákona o verejném obstarávaní

Podrobnejšie informácie nájdete tu

10.03.2014 - Informácia z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže podľa § 44 ods. 1 zákona o verejném obstarávaní

Podrobnejšie informácie nájdete tu


Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.