Etapy projektu

Prehľad etáp projektu:

Názov etapy 1 – Publicita a informovanosť

Názov etapy 2 – Analýzy

Názov etapy 3 – Výskum

Názov etapy 4 – Zhodnotenie

Názov etapy 5 – Verejné obstarávanie

Projektphasen

Prehľad etáp projektu:

Phase 1 – Werbung und Bewusstsein

Phase 2 – Analysen

Phase 3 – Forschung

Phase 4 – Auswertung

Phase 5 – Öffentliches Auftragswesen

 

EUROPEAN UNION

European Regional

Development Fund

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.