Zhodnotenie

Priebeh projektu TeReGeo možno pre verejnosť zhrnúť do tlačovej správy, ktorá sa objavila aj vo viacerých médiách.

Komplexný pohľad na projekt ponúka prezentácia Research of innovative technology for geothermal drilling wells, ktorá rozoberá priebeh, výsledky a z nich vyplývajúce dopady projektu TeReGeo na rozvoj výskumu v oblasti ultrahlbokých vrtov. Sú v nej taktiež pojednávané projekty, ktoré vznikli predovšetkým vďaka úspešným výsledkom tohto medzinárodného projektu.

Výsledky projektu v oblasti fyziky plazmy rozoberá dokument Arc Discharge, Plasma Torch (different approaches) a o výsledkoch v oblasti elektrického zdroja pojednáva Ignition circuit design. Zhodnotenie celého výskumu sa nachádza v článku Simulation of micro-detonations to realize deep drilling for geothermal applications.

Výhody elektrickej plazmy pri dezintegrácii horniny, priebeh experimentov i praktické ukážky experimentov sú demonštrované na videu nižšie:

Bewertung

Der Fortschritt des Projektes TeReGeo lässt sich für das Öffentlichkeit in einer Pressemitteilung, auch in mehreren Medien erschient bewerten.

Einen umfassender Blick auf das Projekt, bietet die Präsentation Research of innovative technology for geothermal drilling wells, diese beschreibt den Verlauf derErgebnisse und die daraus resultierenden Auswirkungen des Projektes TeReGeo auf die Entwicklung der Erforschung von ultratiefen Bohren. Es wird darin auch auf die Projekte die in erster Linie aus dem Erfolg dieses internationalen Projekts entstanden sind, hingewiesen.

Die Ergebnisse des Projekts im Bereich der Plasmaphysik werden diskutiert in Arc Discharge, Plasma Torch (different approaches) und die Ergebnisse im Bereich der elektrischen Versorgung in Ignition circuit design behandelt. Evaluation der Forschung ist in Simulation of micro-detonations to realize deep drilling for geothermal applications gefunden.

Vorteile des elektrischen Plasmas für den Zerfall des Felsens, Experimente und praktische Beispiele sind im folgenden Video unten gezeigt:

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.