Novinky

Združenia CELIM držiteľom certifikátu ISO 9001:2015

14.02.2020 14:46
Naše združenie bolo v úvode roka 2018 recertifikované podľa normy ISO 9001:2015 a aj naďalej tak plníme požiadavky funkčného systému manažérstva kvality. Ďalšia recertifikácia nás čaká koncom roka 2020.
>>

Týždeň vedy a techniky 2013 na Slovensku

05.11.2013 16:34
Združenie Celim SLOVAKIA vám dáva do pozornosti prezentačné podujatie Týždňa vedy a techniky 2013, ktoré sa bude konať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Jeho súčasťou je aj prezentácia Veda netradične – interaktívne vedecké prezentácie (prezentácie výsledkov výskumu a vývoja vybraných inštitúcií), ktoré sa uskutoční v stredu 13. 11. 2013 od 9:00 do 17:00 hod. Podujatie je určené  pre školské skupiny a pre verejnosť.  
>>

Prijatie nových členov združenia

16.07.2013 12:09
Dňa 15.7.2013 bola doterajšími členmi združenia CELIM Slovakia schválená účtovná závierka za rok 2012 a rovnako boli schválení noví členovia združenia na základe odporúčania Správnej rady združenia. Novoprijatými členmi združenia sú Ekowatt s.r.o a Ecoland s.r.o., ktorí prispejú k rozvoju výskumno-vývojových aktivít združenia, ako aj rozvoju jeho infraštruktúrnych kapacít.
>>

Združenia CELIM držiteľom certifikátu ISO 9001:2008

23.01.2012 16:41
CELIM Slovakia hrdo oznamuje, že od decembra 2011 je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008, čo zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov. Združenie tým potvrdilo snahu o neustále zlepšovanie kvality jej výstupov v oblasti certifikátu „Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov surovín, geotermálnej energie, prírodných a technických vied a príslušná administratíva“. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 garantuje vyššiu kvalitu služieb a zaručuje väčšiu spokojnosť zákazníkov.
>>

TeReGeo: Projekt úspešne ukončený

27.10.2011 14:36
Dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnilo záverečné stretnutie k projektu TeReGeo. Na základe predchádzajúceho výskumu boli prezentované technologické výsledky projektu. Hlavným záverom, ku ktorému dospel výskumný tím je fakt, že vysoko energetická elektrická plazma spĺňa požiadavky pre rozrušovanie hornín v hlbokých vrtoch. Kinetická energia prúdu a elektrickej energie v tepelnej plazmy v pulznom režime niekoľkonásobne prevyšuje pevnosť materiálu horniny a spôsobí jeho rozpad. Viac o technologických výsledkoch projektu je možné sa dozvedieť v sekcii Výskum. Účastníci z oboch príhrančných...
>>

Výskumní pracovníci sa snažia maximalizovať výstupnú energiu generátora

11.07.2011 14:26
Výskumní pracovníci uskutočnili merania na generátore plazmy dôležitých charakteristík plazmatrónu, ďalej V-A charakteristík, uskutočňovali spektrálne analýzy, skúmali vlastnosti plazmy a vykonali merania interakcie plazmy s horninou. Tieto merania boli robené za účelom deterministickej kvantifikácie energie a jej účinnosti na proces rozrušovania. Účinnosť procesu rozrušovania je závislá od účinnosti premeny energie z elektrického oblúka do plazmy, jej efektívne vynesenie z tela plazmatrónu, previazanie s taveninou a natavenie na teplotu potrebnú k dezintegrácii horniny. Takto kalkulovaná...
>>

Vďaka cezhraničnej spolupráci vznikol unikátny generátor plazmy

01.04.2011 12:25
V rámci projektu cezhraničnej Slovensko-Rakúskej spolupráce bol vytvorený skúšobný model generátora plazmy s riadením tlaku a množstva vháňanej pary. Tento skúšobný model bol zostrojený na základe konštrukčného návrhu optimalizovaného simuláciou metódou konečných prvkov. V prvom priblížení bola na tvorbu pary pre zariadenie použitá vodou nasiakavú hmota, ktorá vytvárala zásobník pary a plazmatická fakľa si pri horení vytváraním podtlaku samoregulovala prívod pary. Vzhľadom na objemovú náročnosť použitia tohto systému v geotermálnych vrtoch výskumní pracovníci Geothermal Anywhere v...
>>

TeReGeo: Popri cyklotrasách a obnove mostov sa financuje i výskum plazmy

14.01.2011 03:59
Článok TeReGeo: Popri cyklotrasách a obnove mostov sa financuje i výskum plazmy vyšiel na portále energia.sk. Autor článku ponúka aj videorozhovor s predsedom predstavenstva združenia CELIM Slovakia Ing. Ivanom Kočišom, Csc. Ing. Kočiš v rozhovore informuje, že elektrická plazma má najlešie predpoklady stať sa najúčinnejšou technológiou hĺbenia geotermálnych vrtov. K tomuto záveru dospeli vedci zo Slovenska a Rakúska, ktorí sa podieľajú na spoločnom výskume TeReGeo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Viac si prečítate aj vypočujete na portáli www.energia.sk.
>>

Využitie elektrickej plazmy je najúčinnejšia metóda pri realizácii hĺbkových vrtov

05.01.2011 17:02
Využitie elektrickej plazmy je najúčinnejšia metóda pri realizácii hĺbkových vrtov Výskumom novej technológie hĺbkového vŕtania, fyzikálnych procesov koncentrácie účinku mikrodetonačného a plazmodetonačného prúdu materiálu a plynov na horninu a modelovaním procesu pôsobenia mikrodetonátorov sa počas 24 mesiacov zaoberajú výskumné tímy záujmového združenia právnických osôb CELIM Slovakia a rakúskeho partnera Technickej Univerzity Viedeň. Projekt TeReGeo je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013. Cezhraničné expertné tímy sa...
>>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.