Partneri

Projekt TeReGeo bol prednostne viazaný na oblasť cezhraničnej spolupráce hraničných regiónov Slovenskej republiky a Rakúska. Jeho iniciátormi boli združenie CELIM Slovakia a TU Wien. V priebehu trvania projektu sa podarilo nadviazať bohatú spoluprácu s viacerými regionálnymi organizáciami čo bolo aj jedným z cieľov projektu.

Projekt TeReGeo je pilotným projektom vo výskume technológie hĺbkového vŕtania. Na jeho priebeh a výsledky nadväzuje viacero projektov (Cerratrodes, Plasminer, Extremics), ktoré boli riešené v rámci spolupráce s partnermi vo viacerých krajinách Európskej únie:

Partnern

TeReGeo Projekt wurde vorzugsweise auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Grenzregionen der Slowakischen Republik und Österreich durchgeführt. Ihre Gründer waren der Verein CELIM Slowakei und der TU Wien. Im Zuge des Projekts wurde erfolgreich eine reiche Zusammenarbeit mit mehreren regionalen Organisationen etabliert, die auch eines der Ziele des Projektes war.

Das TeReGeo Projekt ist ein Pilotprojekt für die Erforschung der Tiefbohrtechnologie. Auf seine Fortschritte und Ergebnisse folgten mehrere Projekte (Cerratrodes, Plasminer, Extremics), diese wurden in Kooperation mit Partnern in mehreren Ländern der Europäischen Union abgehandelt:

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.