Projekt Centrum excelentnosti

Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr

Dňa 5.februára 2014 sa začal implementovať projekt základného výskumu s názvom Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr s kódom ITMS 26240120036. Prijímateľom je spoločnosť GA Drilling, a.s. Spoločnosť CELIM Slovakia, spolu so spoločnosťou Ecoland s.r.o. a Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied sú partnermi tohto excelentného výskumného projektu. 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie know-how a potrebnej infraštruktúry v strategickej oblasti plazmového vysokoproduktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr. Projekt sa realizuje pomocou troch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít projektu. 

Trvanie projektu je 18 mesiacov čo predstavuje optimálnu dobu na dosiahnutie stanovených cieľov.

Výsledky tohto projektu sú voľne šíriteľné a sú verejne dostupné po kliknutí tu. Taktiež sú výsledky priebežne publikované aj v odborných vedeckých periodikách.

 

Po niekoľkých stretnutiach zástupcov konzorica bolo rozhodnuté, že by bolo potrebné predĺžiť realizáciu projektu o 3 mesiace. VA túto zmenu schválila a projekt tak bude trvať 21 mesiacov a jeho ukončenie je naplánované na október 2015.

 

Zmluva s víťazom VO, zverejnená dňa 12.06.2015:

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.