Projekt Plasmat

Generátor vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných uhľovodíkov

Dňa 20.01.2011 sa úspešne začala realizácia projektu "Generátor vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných uhľovodíkov" v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, vďaka podpore od Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a vďaka podpore od Európskej únie od Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je aplikovaný výskum generátora vysokoprúdovej plazmy – plazmatrónu na báze nových kompozitných materiálov a inovatívnej organizácie elektród. Dĺžka projektu je naplánovaná na 30 mesiacov, čo je optimálny čas na dosiahnutie zvoleného cieľa.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít, pričom na všetky aktivity bol vyčlenený NFP vo výške 939 397,24 €.

Dňa 30.6.2013 spoločnosť CELIM Slovakia spolu s projektovým partnerom ÚACH SAV úspešne ukončili implementáciu projektu „Generátor vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných uhľovodíkov.“

Realizácia projektu trvala 30 mesiacov, počas ktorých sa nám postupne podarilo naplniť všetky stanovené projektové ciele, dosiahnuť naplánované výstupy projektu ako aj naplniť všetky naplánované indikátory na úrovni projektu. Na tento úspešný projekt chceme nadviazať formou ďalších projektov, kde sa budeme podrobnejšie venovať výskumu dezintegrácie a gazifikácie pevných uhľovodíkov.

Výsledky tohto projektu sú voľne šíriteľné a sú verejne dostupné po kliknutí tu. Taktiež sú výsledky priebežne publikované aj v odborných vedeckých periodikách.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.